Co warto wiedzieć o uldze termomodernizacyjnej?

20-02-2023

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 2019 roku. Z ulgi mogą skorzystać wszyscy właściciele nieruchomości w celu rozliczenia wydatków poniesionych na modernizację domu, której efektem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Wydatki, które podlegają odliczeniu, zdefiniowane zostały w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21.12.2018 roku w sprawie rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Czym jest termomodernizacja?

Termomodernizacja ma na celu zmniejszenie strat ciepła oraz ograniczenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania domu. Dotyczy budynków już istniejących, które ze względu na stan techniczny i stare technologie budowy nie spełniają współczesnych norm. Pod pojęciem termomodernizacji należy zatem rozumieć:

  • Wymianę okien na bardziej energooszczędne
  • Docieplenie domu
  • Wymianę instalacji grzewczej lub kotła grzewczego

Oznacza to, że ulgą termomodernizacyjną objęty jest zakup nowoczesnego kotła 5 klasy spełniającego wymogi opisane w dyrektywie Ecodesign. Kotły ekologiczne charakteryzują się wysoką sprawnością, a więc z określonej jednostki paliwa produkują więcej ciepła niż stare i nieefektywne piece, a to oznacza mniejsze zapotrzebowanie na surowce. Piece z podajnikiem są praktycznie bezobsługowe, a więc decydując się na wymianę starego kotła na kocioł klasy 5, można znacząco poprawić komfort życia.

Terminy i kwoty

Ulga termomodernizacyjna w 2022 roku wynosi maksymalnie 53 tys. zł bez względu na liczbę zrealizowanych przedsięwzięć budowlanych w budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Ulgę można uwzględnić przy rozliczeniu rocznym na podstawie faktur VAT za wydatki termomodernizacyjne. Poniesione koszty można odliczyć w ciągu maksymalnie 6 lat od roku, w którym dokonano pierwszego wydatku. Ulga nie obejmuje domów w trakcie budowy.