Dlaczego warto ogrzewać dom biomasą?

25-04-2023

Biomasa jest paliwem naturalnym i dobrą alternatywą dla paliw kopalnianych – jest to opał stosunkowo tani i ekologiczny. W wyniku spalania biomasy nie są emitowane szkodliwe związki siarki, a dwutlenek węgla wydziela się w takich ilościach, jakie zostały zużyte w procesie fotosyntezy przez spalane rośliny. Biomasą nazywamy wszystkie produkty organiczne i ich odpady, które mogą zostać przekształcone na paliwo grzewcze. Najczęściej wykorzystywana jest biomasa roślinna, czyli drewno i jego odpady, pellet, słoma i różne gatunki roślin energetycznych.

Ogrzewanie domu biomasa ma tę zaletę, że powstaje duża ilość ciepła przy niewielkiej emisji zanieczyszczeń. Z pewnością jest to rozwiązanie nie tylko ekologiczne, ale i ekonomiczne – wydatki związane z ogrzewaniem domu pelletem są niewiele wyższe w porównaniu do ogrzewania gazem. Nowoczesne kotły z podajnikiem pracują w sposób automatyczny, a więc są praktycznie bezobsługowe. Możliwe jest ustawienie pożądanej temperatury, a za dozowanie odpowiedniej dawki paliwa do komory spalania odpowiada podajnik, którego pracę regulują sterowniki.

Kotły na biomasę

Piece grzewcze na biomasę są nieustannie udoskonalane — kotły wygaszają się i zapalają automatycznie, w zależności od zapotrzebowania na ciepło w danym momencie. Odpowiednio wysuszona biomasa zapala się bardzo łatwo – wystarczy grzałka elektryczna. Kotły na biomasę sprawdzają się nawet w domach o niewielkim zapotrzebowaniu na energię, a komfort obsługi jest porównywalny do pieców gazowych. Jedyne, o czym musi pamiętać użytkownik to wysypanie niewielkich ilości popiołu z popielnika oraz uzupełnianie zasobnika. Największe zasobniki mieszczą zapas paliwa na kilka dni lub nawet dłużej.