Jakie normy spełniają kotły klasy 5?

02-08-2023

Jedną z najważniejszych norm dotyczących kotłów c.o. jest norma PN EN 303 – 5, która określa wymagania dla kotłów grzewczych o mocy nominalnej do 500 kW, przeznaczonych do spalania paliw stałych, w tym również biomasy. Norma ta dzieli kotły na pięć klas efektywności energetycznej, przy czym kotły klasy 5 są uważane za najbardziej efektywne i przyjazne dla środowiska.

Wysoka sprawność energetyczna

Kotły klasy 5 muszą charakteryzować się przede wszystkim wysoką sprawnością energetyczną. Według normy PN EN 303 – 5, sprawność kotła opalanego paliwem stałym powinna wynosić co najmniej 89% dla mocy nominalnej do 150 kW oraz co najmniej 86% dla mocy nominalnej powyżej 150 kW. W przypadku kotłów na biomasę sprawność energetyczna musi wynosić co najmniej 90%. Wysoka sprawność energetyczna oznacza, że kotły te są w stanie wydajniej przekształcać energię zawartą w paliwie na ciepło, co wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa oraz emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Niski poziom emisji zanieczyszczeń

Kolejnym ważnym wymogiem dla kotłów klasy 5 jest niski poziom produkcji szkodliwych substancji. Norma PN EN 303 – 5 określa maksymalne wartości emisji dla takich zanieczyszczeń jak pyły, tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NOx) oraz substancje lotne organiczne (VOC).

Dla kotłów klasy 5 na paliwo stałe, dopuszczalny poziom emisji pyłów wynosi 30 mg/m³, a dla kotłów na biomasę – 20 mg/m³. Emisja CO nie może przekroczyć wartości 750 mg/m³ dla kotłów na paliwo stałe i 500 mg/m³ dla kotłów na biomasę. Natomiast dopuszczalne wartości emisji NOx i VOC są odpowiednio 200 mg/m³ i 20 mg/m³ dla obu rodzajów kotłów.

Ograniczenia dotyczące temperatury spalin

Ostatnim istotnym wymogiem dla kotłów klasy 5, określonym przez normę PN EN 303 – 5, jest utrzymanie odpowiedniej temperatury spalin. W celu zapewnienia efektywnej pracy urządzenia oraz minimalizacji strat ciepła temperatura spalin nie może być niższa niż 120°C dla kotłów na paliwo stałe i 160°C dla kotłów na biomasę.