Jakie paliwa stałe można stosować zgodnie z obowiązującymi normami?

28-06-2022

W większości budynków w zabudowie jednorodzinnej, a także obiektów użytkowych oraz części domów wielorodzinnych ciepło jest produkowane w urządzeniach grzewczych opalanych paliwami stałymi takimi jak węgiel oraz drewnem i jego pochodnymi, a w pewnym zakresie także gazem i olejem opałowym. Ze względu na obowiązujące regulacje środowiskowe nowo montowane kotły centralnego ogrzewania muszą spełniać wyśrubowane wymagania Ekoprojektu w zakresie swojej efektywności energetycznej oraz wielkości wytwarzanych emisji. Od pewnego czasu wprowadza się też regulacje dotyczące ograniczeń w używaniu poszczególnych paliw. Przekonajmy się, jak wygląda sytuacja w tym obszarze.

Spalane paliwa a wymogi Ekoprojektu

Każdy nowy kocioł na paliwa stałe musi spełniać warunki określone w przepisach tzw. Ekoprojektu, które są zbliżone do wymogów zaliczenia urządzenia do klasy 5. W grę wchodzi tu m.in. zawartość dwutlenku węgla, cząstek stałych oraz organicznych związków gazowych i tlenków azotu sprawdzane przy obciążeniu będącym średnią ważoną z mocy nominalnej i jej 30% wartości. Warto jednak pamiętać, że certyfikat dla konkretnego kotła jest wydawany wyłącznie dla wskazanego przez producenta paliwa. Zwykle podawany jest jego rodzaj oraz podstawowe parametry – w przypadku ekogroszku może to być np. typ węgla i zawartość siarki czy spiekalność. Stosowanie innego opału, nawet jeżeli technicznie jest możliwe, będzie naruszeniem warunków udzielonej gwarancji, a dla osób, które skorzystały z dopłaty w niesprzyjających okolicznościach stanie się przyczyną nałożenia obowiązku jej zwrotu.

Dopuszczalne rodzaje paliw stałych

Obowiązująca ustawa antysmogowa wprowadza zakaz stosowania węgla o frakcji poniżej 3 mm, a więc mułem węglowym i flotem, a także węglem brunatnym, jak również używania drewna o wilgotności większej niż 20%. Daje ponadto jednostkom samorządu terytorialnego możliwość wprowadzania ograniczeń terytorialnych na różne rodzaje węgla i drewna. Warto też pamiętać, że przepisy regulują również parametry stosowanego opału. Rozporządzenie Ministra Energii określa m.in. wartość opałową poszczególnych typów węgla, zawartość popiołu i siarki oraz wilgotność.