Jakim urządzeniem zastąpić kocioł węglowy?

15-12-2021

Rosnące wymagania co do ochrony środowiska oraz podejmowane w tej sprawie przez niektóre samorządy decyzje ograniczają możliwości korzystania z kotłów węglowych. Choć dla wielu właścicieli domów jednorodzinnych oznacza to spory wydatek związany z dostosowaniem instalacji centralnego ogrzewania do obowiązujących przepisów, to jednocześnie jest szansą na unowocześnienie systemu przez montaż nowego urządzenia grzewczego np. popularnego kotła na pellet drzewny. Przekonajmy się, dlaczego będzie to dobre rozwiązanie.

Kotły pelletowe i ich zalety

Wszystkie nowoczesne urządzenia grzewcze spalające paliwa stałe muszą spełniać wymagania EcoDesign dotyczące poziomu efektywności energetycznej – dla kotłów o mocy do 20 kW musi to być przynajmniej 75%, a dla mocy od 20 kW wzwyż więcej niż 77%. Oznacza to efektywne wykorzystywanie energii zgromadzonej w opale, a tym samym niższe koszty ogrzewania. Równie ważne jest obniżenie wielkości emisji potencjalnie szkodliwych substancji. W przypadku kotłów pelletowych poza ekologią i korzyściami płynącymi z samej ich konstrukcji warto pamiętać o atrakcyjnej cenie paliwa, jego dużej dostępności i wysokiej kaloryczności. Liczyć się będzie również komfort obsługi – nowoczesne kotły są wyposażone w pojemne zasobniki opału oraz podajniki dostarczające je wprost do palnika. Sprawnie działa też system odpopielania, czy to w postaci obrotowej komory spalania, czy specjalnych ruchomych rusztów.

Dlaczego warto zamontować kocioł pelletowy?

Wybór kotła pelletowego w miejsce starego urządzenia spalającego węgiel oznacza niewielkie ingerencje w instalację centralnego ogrzewania. Kocioł spalający pellet potrzebuje takiego samego typu zabezpieczeń przed przegrzaniem wody w postaci naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczeństwa oraz podobnego utrzymywanie odpowiedniej temperatury powrotu. Ze względu na osiąganie zbliżonej temperatury pracy wraz z kotłem można wykorzystywać stare grzejniki, co obniża poziom niezbędnych wydatków. Zakup kotła na pellet pozwala też na uzyskanie dotacji w programie Czyste Powietrze.