Kotły 5 klasy

Kotły 5 klasy

Kotły 5 klasy to urządzenia, które spełniają obwiązujące obecnie normy (PN EN 303-5:2012) dotyczące emisji szkodliwych substancji. Kotły tego rodzaju oferują znacznie poprawioną efektywność spalania opału, a tym samym pozwalają na jego lepsze i oszczędniejsze wykorzystanie. Kotły 5 klasy emitują jedynie nieznaczną ilość zanieczyszczeń, co uzyskano dzięki poprawie warunków termicznych panujących w komorze spalania. Specjalne konstrukcje palników, stosowanie dodatkowych elementów ceramicznych czy bardziej precyzyjne sterowanie dopływem powietrza pozwala na pełne dopalanie wszystkich pojawiających się związków chemicznych. Ulegają one rozkładowi w wysokiej temperaturze, a tym samym nie przedostają się do atmosfery wraz ze spalinami i dostarczają dodatkowej porcji energii.

Kotły EkoDesign

Kotły EkoDesign spełniają jeszcze bardziej zaostrzone kryteria, niż te, które obowiązują przy certyfikacji kotłów 5 klasy. W przypadku znaku EkoDesign laboratorium badające konstrukcję danego kotła sprawdza uzyskiwane przez niego wyniki emisji oraz uzyskiwanego ciepła w bardziej zróżnicowanych warunkach. Przy certyfikacji na znak EkoDesign brana jest pod uwagę przede wszystkim praca z niższym obciążeniem, ponieważ takie warunki lepiej oddają sposób, w jaki urządzenia grzewcze są eksploatowane.

Decydując się na zakup kotła oznaczonego symbolem EkoDesign mamy więc pewność, że urządzenie będzie nie tylko bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego, ale również zyskujemy gwarancję, że jego efektywność została zweryfikowana w warunkach bardzo zbliżonych do rzeczywistych. Kotły ekologiczne nie oznaczają wyłącznie oszczędności i czystszego powietrza, lecz również możliwość ubiegania się o dotacje na ich zakup.

Dofinansowanie do zakupu kotłów EkoDesign

Uzyskanie dofinansowania do zakupu kotłów EkoDesign jest możliwe w ramach wielu programów realizowanych przez samorządy wojewódzkie, gminne oraz administrację rządową. W przypadku programów regionalnych o konkretach związanych z możliwością otrzymania dotacji decydują uchwały sejmików wojewódzkich albo rad gmin. Reguły programów rządowych są jednolite dla całego kraju, trzeba jednak pamiętać o tym, że decyzjami poszczególnych samorządów, montaż niektórych rodzajów pieców może być niemożliwy. Dlatego przed decyzją o wyborze konkretnego urządzenia warto zapoznać się z obowiązującymi w miejscu instalacji pieca uregulowaniami.