Kocioł z podajnikiem DRAGON DUO V moc 150 kW

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: DRAGON-DUO-V-150
 • Producent: Dragon
 • Waga: 2303 kg
 • Dostępność: KOCIOŁ DOSTĘPNY
 • szt.
 • 45 000,00 zł / szt.

Stosowany rodzaj opału:
- groszek energetyczny

Dodatkowe informacje o kotle można znaleźć na stronie internetowej www.kotly-dragon.pl

Model kotła: DRAGON DUO V
Stosowany opał: ekogroszek
Znamionowa moc cieplna [kW]: 150

Informacje ogólne o kotle DRAGON DUO V

DRAGON DUO V jest najnowszej generacji kotłem wodnym c.o. spełniającym wymagania dyrektyw, rozporządzeń norm i UE na najwyższym europejskim poziomie. Kocioł z podajnikiem ślimakowym przystosowany do automatycznego podawania paliwa i spalania węgla kamiennego sortymentu groszek. Kocioł nie jest przeznaczony do spalania odpadów i koksu. Najnowsze przepisy europejskie i krajowe stawiają bardzo wysokie wymagania w zakresie emisji, efektywności i sprawności kotłów. Polskie ustawodawstwo już wprowadziło jako pierwsze w Europie stosowanie wymagań w zakresie ekoprojektu, co stawia polskich producentów w korzystnym świetle w aspekcie ochrony środowiska i polityki antysmogowej. Kotły wodne c.o. na paliwa stałe z podajnikiem opału typu DRAGON DUO V przeznaczone są do zasilania instalacji c.o. budynków mieszkalnych i innych obiektów oraz przygotowania c.w.u. Znajdują zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, itp. i mogą być montowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN91/B-02413. Mogą pracować w układzie pompowym (jako zalecanym) lub grawitacyjnym. Kotły typu DRAGON DUO V to nowa generacja kotłów o standardzie europejskim z automatycznym podawaniem paliwa wyposażonym w komorę spalania i wymiennik ciepła. Wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych tj. ceramiki oraz odpowiedni kształt i układ elementów części konwekcyjnej kanałów konwekcyjnych powoduje redukcję emisji szkodliwych substancji do granicznych wartości zanieczyszczeń i uzyskanie wysokich sprawności zgodnych z wymaganiami PN- EN 303-5: 2012 w klasie 5 i ecodesingu, co potwierdza wysokie własności ekologiczne kotła na najwyższym poziomie. Kotły cechują się prostą, spawaną konstrukcją. Obsługa kotła jest prosta i nieuciążliwa ze względu na zastosowanie automatycznego i nowoczesnego algorytmu sterowania systemem podawania paliwa, co umożliwia m.in. uzyskanie temperatury wody wylotowej wg potrzeb. Zachowanie ciągłości procesu palenia wymaga okresowego uzupełniania zbiornika w paliwo. Częstotliwość uzupełniania zależy od intensywności procesu palenia i należy ustalać indywidualnie w miarę potrzeb w oparciu o doświadczenie. Przeciętnie kontrola i uzupełnianie paliwa następuje co kilka dni. Ze względu na zróżnicowane warunki pogodowe w czasie sezonu grzewczego częstotliwość uzupełniania należy ustalić doświadczalnie.

 

Dane techniczne kotła

Nominalna moc cieplna [kw]: 150

MInimalna moc cieplna [kW]: 38,6

Powierzchnia grzewcza kotła [m2]: 17

Orientacyjna powierzchnia ogrzewana [m2]: 1300 - 1500

Sprawność cieplna [%]: 94,6

Pojemność wodna kotła [l]: 380

Maksymalna temperatura robocza [OC]: 95

Minimalna temperatura powrotu [OC]: 55

Ciśnienie robocze maksymalne [bar]: 2

Średnica króćca zasilania i powrotu [DN]: 100

Wymagany ciąg kominowy [Pa]: 25 - 35

Wysokość komina minimalna [m]: 11

Średnica komina minimalna [mm]: 300

Wymiary czopucha [mm]: 300

Masa kotła [kg]: 2300

Pojemność zbiornika paliwa [kg]: 400

Paliwo: Węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny (wg PN-82/G 97001-3), typ węgla: 31 lub 31.1 o granicznych (nie gorszych) parametrach: wartość opałowa 29141 kJ/kg; wilgotność 7%; zawartość popiołu 4,6%; zawartość części lotnych 37,4%; siarka 0,75%; zdolność spiekania RJ5; uziarnienie 5 ÷ 25mm

 

Wymiary kotła

Głębokość kotła A [mm]: 1880

Szerokość zestawu B [mm]: 1800

Szerokość kotła B1 [mm]: 960

Wysokość kotła C [mm]: 1880

Długość czopucha D [mm]: 560

Wysokość do osi rury powrotu E [mm]: 255

Wysokość do spodu czopucha F [mm]: 1370

Wysokość kosza G [mm]: 1800

Głębokość kotła z wsypami [mm]: 2030

Wysokość kosza przy otwartej klapie [mm]: 2530

 

Kotły c.o. DRAGON DUO V :

 • Są kotłami niskotemperaturowymi systemu otwartego i nie podlegają warunkom dozoru technicznego.
 • Należy zabezpieczyć wyłącznie wg PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.
 • W standardowym wykonaniu nie są przystosowane do zabezpieczeń w układzie zamkniętym z przeponowymi naczyniami wzbiorczymi.

 

Kotły DRAGON DUO V spełniają wymagania:

 • Dyrektyw UE w zakresie bezpieczeństwa wyrobu potwierdzone deklaracją zgodności i oznaczone znakiem „CE”.
 • 5 klasy (najwyższej) granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg PN- EN 303-5: 2012 i ekodesingu.
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 01.08.2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. (Dz. U. poz. 1690)

 

Funkcje realizowane przez sterownik IRYD RTZ PID WZM

IRYD RTZ jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika). Regulator steruje rozbudowaną instalacją grzewczą. Specjalnie zaprojektowane menu umożliwia stopniowe uaktywnianie kolejnych funkcji oraz możliwości regulatora.

IRYD RTZ steruje:

 • dmuchawą
 • podajnikiem
 • pompą obiegową CO,
 • pompą ładującą zasobnik CWU
 • drugim obiegiem grzewczym- pompą mieszacza lub pompą instalacji podłogowej
 • siłownikiem zaworu mieszającego
 • pompą cyrkulacyjną, która może być używana w obiegu cyrkulacji CWU lub cyrkulacji CO