Dofinansowanie do kotłów

Jeśli stoją Państwo przed zakupem lub wymianą pieca, zachęcamy do zapoznania się z tematem dofinansowania kotłów. Ze względu na wysoki poziom stężenia zanieczyszczeń w powietrzu zaczynają obowiązywać pewne ograniczenia lub całkowite zakazy palenia węglem i drzewem. Aby ułatwić właścicielom modernizację domowych kotłowni, powstają samorządowe oraz rządowe programy oferujące dotacje do kotłów. O uzyskanie dofinansowania do kotłów EkoDesign ubiegać się można w samorządach wojewódzkich i gminnych. Dotacje przyznawane są właścicielom i współwłaścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacje do ekologicznych kotłów

Dotacje przyznawane są do kotłów, które spełniają normy emisji spalin, co wpisuje się w politykę promowania ekologicznych inwestycji oraz program Czyste Powietrze. Celem tego programu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Takie są m.in. kotły EkoDesign. Zasady i warunki przyznawania dofinansowania są takie same na terenie wszystkich województw, jednak trzeba pamiętać, aby:

  • prawidłowo wypełnić wniosek;
  • dołączyć do wniosku niezbędne załączniki;
  • wyrazić zgodę na wizytę urzędników, której celem będzie potwierdzenie istnienia kotła starego typu;
  • złożyć wniosek w terminie;
  • złożyć wniosek rozliczeniowy z fakturami za zakup i montaż urządzenia.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z opcji dofinansowania do kotłów nowej generacji. Nasza firma z chęcią udzieli dodatkowych informacji. Można się z nami kontaktować telefonicznie lub e-mailowo. Zapewniamy fachowe doradztwo.