Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy stanowi integralną część regulaminu sklepu kotly-piece.pl.
Poniżej znajduje się fragment dotyczący zwrotu towaru pkt. 4 - Regulamin sklepu www.kotly-piece.pl

4.  Zwroty

4.1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres sklep@kotlypiece.pl bądź też listownie na adres:
KOTŁY GRZEWCZE DRAGON SP. Z O.O.
Suchorzew, ul. Osiedlowa 26,
63-300 Pleszew

4.2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.

4.3. Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.

4.4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
-dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
-świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta przed upływem terminu 14 dni od jej zawarcia:
1.umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
2.świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
3. Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
4. Dostarczania prasy;
5.usług w zakresie gier hazardowych.

4.5. Towary o szczególnych właściwościach (tj. właściwościach określonych przez konsumenta lub ściśle związanych z jego osobą) wykonane na indywidualne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi.