Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego firmy KOTŁY GRZEWCZE DRAGON SP. Z O.O. określa
zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień oraz ich realizacji i reklamacji przez wszystkie strony transakcji.

1. Pojęcia i uwagi ogólne

1.1 Sprzedawca : Właścicielem i operatorem sklepu internetowego jest firma:
KOTŁY GRZEWCZE DRAGON SP. Z O.O. z siedzibą w
Suchorzew, ul. Osiedlowa 26
63-300 Pleszew
NIP: 6080109480
telefon: +48 535-798-836
zwana dalej KOTŁY GRZEWCZE DRAGON

1.2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną kotly-piece.pl

1.3. Kupujący/ Zamawiający – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).

1.4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

1.5. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności kotły, piece i akcesoria.

1.6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

1.7.  Opisy produktów i zdjęcia stanowią chronioną własność Sprzedawcy lub współpracujących z nim producentów, importerów oraz dystrybutorów. Kopiowanie tekstów oraz zdjęć ze sklepu KOTŁY GRZEWCZE DRAGON wymaga zgody Sprzedawcy.

1.8.  Wszystkie znaki towarowe, loga lub nazwy handlowe używane w sklepie są własnością ich prawnych właścicieli.

1.9.  Informacje o produktach podane w sklepie internetowym a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego

1.10.  Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe chyba, że w opisie zaznaczono inaczej, oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

1.11. Okres trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju towaru oraz producenta.

1.12. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

1.13. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

1.14. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

1.15. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

1.16. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

1.17. Transakcje dokonywane w Sklepie zawierane są w języku polskim.

1.18. Regulamin jest integralna częścią umowy sprzedaży zawieranej między kupującym a sprzedającym.

2. Złożenie zamówienia,  jego realizacja oraz dostarczenie  

2.1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały czas funkcjonowania sklepu za wyjątkiem okresów w jakich mogą pojawić się na stronach sklepu informacje o planowanych przerwach w jego funkcjonowaniu związanych z aktualizacją oprogramowania sklepu, uzupełnianiem bazy towarowej, modernizacjami czy też przerwy spowodowane awariami sieci teleinformatycznej, które to nie są zależne od firmy DRAGON.

2.2.  Zamówienia będą weryfikowane przez obsługę sklepu internetowego. Każde zamówienie potwierdzane będzie przez obsługę sklepu poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Klientem w celu doprecyzowania wykonania danego kotła czy też potwierdzenia zamówionych części.
Odbywać się to będzie w dni robocze w godzinach 8:00 -16:00

2.3. Zamówienia można składać za pośrednictwem sklepu internetowego https://www.kotly-piece.pl/ lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@kotly-piece.pl albo telefonicznie pod numerem +48 535-798-836.

2.4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym DRAGON jest prawnie wiążącą umową kupna sprzedaży. Również cena widniejąca przy produkcie oraz pozostałe elementy oferty takie jak zawartość zestawu są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

2.5. Momentem zawarcia umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym jest prawidłowe złożenie zamówienia przez Kupującego na stronie https://www.kotly-piece.pl/ przy wykorzystaniu koszyka oraz właściwie wypełnionym formularzy danymi.

2.6. W celu złożenia zamówienia kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
1. Zamówienia na towary należy składać za pomocą Sklepu wykorzystując koszyk.
2. Do złożenia zamówienia wymagane jest założenie konta w Sklepie. Konto można założyć przed rozpoczęciem składania zamówienia jak również w trakcie procesu zamawiania.
3. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie imienia i nazwiska osoby zamawiającej, adresu dostawy, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail..
4. Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy regulamin.

2.7.  Płatność za założone zamówienie może odbywać się na kilka sposobów. Do wyboru Klientów są:
-  płatność za pobraniem
- wpłata na konto bankowe (Kupujący dokonujący zapłaty przelewem powinien opłacić Zamówienie w terminie 2 dni od jego potwierdzenia jego przyjęcia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.)
- przelew z terminem (dla wybranych podmiotów gospodarczych)
- sprzedaż ratalna (ewentualne dodatkowe koszty zgodnie z warunkami odpowiedniego banku. Kontakt telefoniczny z Agencją Bankową. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu informacji z Agencji Bankowej, iż kredyt został przyznany).

2.8. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona w przypadku Zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy, w przypadku Zamówień płatnych przy odbiorze – po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę (co nastąpi mailem albo telefonicznie).  

2.9. Zamówiony towar dostarczany będzie wg. poniższej specyfikacji:
- wysyłka kurierska - paczki do 50 kg
- wysyłka kurierska - przesyłki paletowe do 1 tony
- odbiór osobisty - w siedzibie firmy w godzinach funkcjonowania

2.10. Towar nadesłany wysyłką kurierską do 50 kg jest dostarczony Kupującemu w terminie do 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Termin realizacji przesyłki paletowej do 1 tony  zostanie uzgodniony indywidualnie podczas potwierdzenia złożenia zamówienia.

2.11. W związku z różnorodnością asortymentu, gabarytami a przede wszystkim mając na uwadze bezpieczny transport zakupionych towarów, każde zamówienie weryfikowane jest pod kątem wybranej przez Państwa formy przesyłki i w razie konieczności sugerowana jest zmiana na najbardziej odpowiedni sposób.

Koszty dostawy przesyłki pokrywa Kupujący lub Sprzedający w zależności od wybranej opcji transportu.

2.12. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

2.13.  W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie.

2.14. Dane na które zrealizowana będzie wysyłka pochodzić będą z informacji zawartych w części Dane dostawy. Każdorazowo przy składaniu zamówienia Kupujący zobowiązany jest sprawdzić poprawność tych danych. W momencie stwierdzenia nieprawidłowości w tych danych albo danych produktowych należy niezwłocznie przesłać informację z poprawnymi danymi na adres sklep@kotly-piece.pl . W przypadku zrealizowania zamówienia z nieprawidłowymi danymi z winy Kupującego i ewentualną koniecznością przesłania zamówienia w inne miejsce kosztami przeadresowania obciążony zostanie Kupujący.

2.15 . Firma DRAGON zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym klient zostanie poinformowany i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

2.16. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 2 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

2.17. Ceny w sklepie internetowym DRAGON wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT 23% są cenami brutto. Dostępne są następujące typy cen: cena detaliczna – widoczna dla wszystkich użytkowników sklepu internetowego; cena hurtowa – widoczna tylko dla zarejestrowanych użytkowników sklepu zakwalifikowanych przez obsługę sklepu jako odbiorca hurtowy.

2.18. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon). W każdym przypadku, złożenia oferty kupna Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie po dokonaniu zakupu potwierdzić złożenie oferty, poprzez kliknięcie na odpowiedni link w przesłanej na wskazany przez niego w formularzu zamówienia adres e-mail wiadomości. W przypadku gdy Kupujący jest płatnikiem podatku VAT należy w formularzu zamówienia podać numer NIP, niezbędny do prawidłowego wystawienia faktury VAT. Dane na które zostanie wystawiony dokument sprzedaży pochodzić będą z informacji zawartych w zamówieniu w części Dane bilingowe.

2.19 . Złożenie zamówienia w sklepie internetowym DRAGON jest prawnie wiążącą umową kupna sprzedaży. Również cena widniejąca przy produkcie oraz pozostałe elementy oferty takie jak zawartość zestawu są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

2.20 . W przypadku zaistnienia błędów na stronach sklepu internetowego DRAGON wynikających z nieprawidłowego lub niejednoznacznego wprowadzenia informacji przez sprzedającego lub błędów w trakcie funkcjonowania prosimy o kontakt na adres e-mail sklep@kotly-piece.pl

3 Reklamacje

3.1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

3.2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3.3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości Klient proszony jest o przesłanie zdjęć/opisu niezgodnego z umową Towaru.

3.4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.

3.5. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

3.6. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
1.korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.
2.korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

Jeżeli Sprzedający odmawia uwzględnienia reklamacji, a Kupujący będący konsumentem nie chce przenosić sporu na drogę sądową, to ma on możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Postępowanie w sprawie
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 styczeń 2017 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) i może ono polegać na: 1) umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony, 2) przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu, 3) rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek konsumenta. Przedmiotowe postępowania prowadzą podmioty uprawnione, legitymujące się aktualnym wpisem do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Każdy podmiot uprawniony
prowadzi stronę internetową umożliwiającą łatwy dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i pozwalającą na złożenie wniosku o wszczęcie tego postępowania i przekazanie dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku w postaci elektronicznej. Podmiot uprawniony udostępnia do wiadomości publicznej m.in.
informacje o rodzajach sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony, jak również o regulacjach, które są stosowane przez podmiot uprawniony w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności obowiązujący w tym podmiocie regulamin. Ponadto Kupujący będący konsumentem, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo
Federacji Konsumentów.

4.  Zwroty

4.1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres sklep@kotlypiece.pl bądź też listownie na adres:
KOTŁY GRZEWCZE DRAGON SP. Z O.O.
Suchorzew, ul. Osiedlowa 26,
63-300 Pleszew

4.2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.

4.3. Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.

4.4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
-dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
-świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta przed upływem terminu 14 dni od jej zawarcia:
1.umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
2.świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
3. Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
4. Dostarczania prasy;
5.usług w zakresie gier hazardowych.

4.5. Towary o szczególnych właściwościach (tj. właściwościach określonych przez konsumenta lub ściśle związanych z jego osobą) wykonane na indywidualne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1.  Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywany w żadnym innym celu. Zasady zachowania tajemnicy danych osobowych określa odrębny dokument dotyczący Polityki Prywatności dostępny na stronie internetowej https://www.kotly-piece.pl/

5.2.  Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

5.3.  Struktura witryny sklepu internetowego Firmy DRAGON została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych a tym samym bez konieczności podawania ich przez odwiedzającego przed czy w trakcie procesu zapoznawania się z ofertą. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.  Właścicielem sklepu internetowego jest firma KOTŁY GRZEWCZE DRAGON SP. Z O.O. z siedzibą w Suchorzew, ul. Osiedlowa 26, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, NIP: 6080109480.

6.2.  Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym Sprzedawcy. Niniejszy Regulamin jest częścią treści Umowy Kupna-Sprzedaży zawieranej przez Firmę DRAGON oraz zamawiającego Klienta. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

6.3.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu obowiązują od chwili umieszczenia ich na stronie Sklepu i mają zastosowanie wyłącznie do sprzedaży mających miejsce już po umieszczeniu zmian.

6.4 Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.09.2017

6.5.  Wszystkie dane umieszczone w sklepie internetowym https://www.kotly-piece.pl/ jak również na naszych aukcjach w portalach internetowych w postaci zdjęć produktów, opisów, schematów, wykresów jak również projekt grafiki sklepu internetowego i aukcji Allegro objęte są prawami autorskimi, które posiada Firma DRAGON®. Obowiązuje zakaz kopiowania i posługiwania się w/w elementami bez wcześniejszego poinformowania Firmy DRAGON® i uzyskania w odpowiedzi zgody na używanie ich. W przypadku naruszenia praw łamiący zastrzeżenia zostanie poinformowany o konieczności zaniechania używania tych elementów. W przypadku braku reakcji ze skutkiem pozytywnym na rzecz Firmy DRAGON® będą miały skutek przepisy prawa jak również przekazanie sprawy właściwemu organowi sądowemu.

6.6. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem Umów Kupna-Sprzedaży między Firmą DRAGON a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

6.7.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U.nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

6.8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.